reCOVER – Giá để đồ thông minh, thân thiện môi trường

reCOVER không chỉ đơn giản là một giá để đồ thông thường; chiếc giá này có thể được chuyển thành một hệ sinh thái thu nhỏ. Thật thích thú khi chúng ta có thể đặt chiếc giá để đồ ở bất kỳ chậu cây nào và thậm chí cò có thể tưới nước cho nó.

3431e3d0f75e9fc030f9e915bd8e5457 reCOVER   Giá để đồ thông minh, thân thiện môi trường

53c1bbaf944676380649f956ace46fa4 reCOVER   Giá để đồ thông minh, thân thiện môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *