Vườn Nhật bình yên và thanh tao

Những khu vườn Nhật luôn hài hòa giữa yếu tố âm và dương, của cây cối, hoa lá, hồ cá và những tiểu cảnh nước luôn mang đến cảm giác nhẹ nhõm, thanh tao và bình yên cho đầu óc.

4d68b4ce9991226e57423b7112530c3c Vườn Nhật bình yên và thanh tao

44fb45488c579f400d1de1191330d710 Vườn Nhật bình yên và thanh tao

60e4675c7a9d888b136b72d4b1f806e4 Vườn Nhật bình yên và thanh tao

227cf4945dc5dedf43390d8b8e87600c Vườn Nhật bình yên và thanh tao

381e42e9d764f1704b65ea4d0f6368a3 Vườn Nhật bình yên và thanh tao

2d1bde1c5867ea8e61e8a0707a5926c7 Vườn Nhật bình yên và thanh tao

2e77456f26b002695926d6641d997894 Vườn Nhật bình yên và thanh tao

3dd96e7a310acba025ef40abd6c54003 Vườn Nhật bình yên và thanh tao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *