Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

Vật chặn cửa là một miếng nêm được gắn và cửa ở phía dưới cửa để giữ cho nó đúng ngay vị trí mà bạn mong muốn. Thường chúng ta hay tự tạo cho mình những miếng chắn cửa riêng hay tìm ngay một vật bất kỳ nào đó thay thế. Ngày nay, thiết kế rất phát triển và đáp ứng mọi nhu cầu về trang trí nội thất cho nhà của bạn, bạn sẽ dễ dàng các vật chặn cửa thật chất và giúp ngôi nhà của bạn trông thẩm mĩ hơn. Cùng nhau tham khảo những gợi ý sau nhé.

a21027de2cec2e9660e4b772ca4c74db Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

bd61aae3fcf182bc1896c1b3b246a8dc Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

f4399556a87c058245240f628355ca2e Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

fc9e2486b7589e7bf11a3354cc4e129e Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

17d1345abc853e781593e3a6b060ba76 Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

116c05819f7ecf8301c3cda717b55329 Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

165d5b1597bc6c17e299e042065e52cc Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

915b439eb8ec64aa6564ef12fcabf5f8 Thiết kế vật chặn cửa sáng tạo và đẹp mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *