Sản xuất nhiên liệu nung xi măng từ hệ thống lò ga đốt rác

Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng sẽ dẫn đầu một đoàn công tác sang Nhật Bản để khảo sát, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về Hệ thống lò ga đốt rác thải đô thị làm nhiên liệu thay thế trong các nhà máy xi măng.

Thứ trưởng có chuyến công tác vào đầu tháng 10/2014 này là thực hiện theo lời mời của Công ty Công nghiệp nặng Kawasaki (KHI) và Tổ chức Năng lượng mới và phát triển Công nghiệp của Nhật Bản (NEDO).

20140920200845387
Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu nung xi măng từ hệ thống lò ga đốt rác 

Hiện nay, theo thống kê của một tổ chức môi trường, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) của Tp.HCM mỗi ngày cũng thải ra trên 6.700 tấn chất thải rắn đô thị. Cụ thể, trung bình có 1.500-2.000 tấn chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại cần xử lý, tái chế. Còn tại TP.Hà Nội hiện ước khoảng 5.000 tấn/ngày.

Tại Việt Nam, việc xử lý, tiêu hủy, tái chế chất thải rắn đến nay chủ yếu vẫn là chôn lấp. Vấn đề bất cập là không phải loại rác nào cũng có thể xử lý theo kiểu chôn lấp bởi vì có những loại rác nếu tiêu hủy rất nguy hại đối với môi trường không khí, đất và nước hoặc có những loại rác không thể tiêu hủy. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo trong một Hội nghị làm việc với Bộ Xây dựng tháng 8/2014, về việc tìm công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Theo Xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *