Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

Được thiết kế bởi Bed Habits Amsterdam, những chiếc tủ đa năng này mang đến 3 giải pháp cho không gian nhỏ hẹp với 1 chiếc bàn ăn tinh tế, 1 chiếc giường ngủ và chiếc tủ ẩn vào nhau. Thiết kế này vô cùng thích hợp cho không gian sống nhỏ hẹp ở thành thị.

c76949eb33be9734be53723d544ae38f Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

8db0136fd6809ebfe81467ff21dff55b Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

20cce178d2e7a891104ba38a93f35d60 Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

20ed213c4f7a5591ad38ca427733805d Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

44c96fb1c429c3c4e4cd940e0d4edc38 Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

84c2b63ab305c2375d46b3fe460b5f7d Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

700c446bc9436ff822c2bdc64531e11c Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

23654c2bb648bb5cb6ebb505318488cf Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

bb707bfc1b237b56ef285dc20fb96800 Những chiếc tủ đa năng cho không gian sống nhỏ hẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *