Những chiếc bồn rửa với hình dáng độc đáo và bắt mắt

Khi nghĩ đến bồn rửa dành cho nhà bếp, bạn luôn nghĩ đến chiếc bồn thông thường với hình tròn hoặc oval truyền thống. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số thiết kế có hình dáng vô cùng sáng tạo và bắt mắt, hẳn bạn sẽ bị ấn tượng với chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

cd528e65ab700a3b2f6217508c4b88af Những chiếc bồn rửa với hình dáng độc đáo và bắt mắt

1a9dca6e3b92890c03ce04e8d3debf61 Những chiếc bồn rửa với hình dáng độc đáo và bắt mắt

5e7c0c51f5ecea2f2471a016aecd6367 Những chiếc bồn rửa với hình dáng độc đáo và bắt mắt

8acb162d13f6f558d627e296e8ac5d77 Những chiếc bồn rửa với hình dáng độc đáo và bắt mắt

0193e2015b7f30a34d0035d19803c08b Những chiếc bồn rửa với hình dáng độc đáo và bắt mắt

9411a3d414f15e3e0073164ff1b23cf6 Những chiếc bồn rửa với hình dáng độc đáo và bắt mắt

adce909ef8f78b2bb46d0aa91e95f34c Những chiếc bồn rửa với hình dáng độc đáo và bắt mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *