Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

Đồng là chất liệu khá phổ biến trong việc sử dụng để thiết kế hệ thống ống nước hay hệ thống sưởi ấm. Và nó cũng là chất liệu tuyệt vời để tạo nên những bồn tắm mang đậm phong cách cổ điển. Ngoài ra, chiếc bồn tắm bằng đồng sẽ làm cho không gian thêm ấm áp hơn vào mùa đông.

16bf2904a7d20a2df43858037a040a1d Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

23f0533861c071618f67c4aa3ecf4a0e Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

43c8e84962008b278d0a5296032f538f Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

533cd8803d4806cfb20929eea8313d80 Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

28222ff4cafa37387e9d6191f02a5981 Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

6560133105853a19ed4553cc39dfdbe6 Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

d87a61858f55ce332415ab0011fd944e Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

0d702743bdc92a6e20fbb4d63c752275 Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

9de4b2fd5246bba2a35bfb216e41ba2a Chiếc bồn tắm bằng đồng cho không gian thêm ấm áp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *