Author Archives: goctonghop.edu.vn

Những ngày sinh âm lịch mang số VẤT VẢ, cả đời lo NỢ NẦN, sự nghiệp CHÔNG CHÊNH, kinh doanh BẾT BÁT

Ai cũng thèm khát cuộc đời an nhàn, mong mình được thảnh thơi nhưng cũng có người va vào ngày sinh âm lịch số vất vả thì cả đời lăn lộn không hết khổ. 1. Ngày mùng 1, mùng 7 âm lịch Những người sinh vào ngày mùng 1, mùng 7 âm lịch thuộc ngày […]